Byla M1-409-487/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Marijui Normantui, gynėjai advokatei Laimai Balčiūnienei, ekspertei J. D., nukentėjusiajam E. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo J. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), turinčiam aukštąjį išsilavinimą, nedirbančiam, gyv. ( - ), neteistam, padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3J. R. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį, o būtent:

4jis 2009-10-07 apie 12 val. viešoje vietoje – namo, esančio adresu ( - ), laiptinėje pašalinių asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, įžūliais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, kas pasireiškė tuo, kad jis be jokio pagrindo tyčia papurškė ašarinių dujų balionėliu nukentėjusiajam E. K. į akis, tuo sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą.

5Šiais veiksmais J. R. įvykdė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

6Tai, kad J. R. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, yra įrodyta bylos medžiaga.

7Nukentėjusysis E. K. parodė, kad 2009-10-07 apie 12.00 val. namo, esančio adresu ( - ), laiptinėje pirmame aukšte sutiko kaimyną J. R., kuris gyvena tos pačios laiptinės bute Nr. ( - ). Nukentėjusysis ėjo koridoriumi lifto link, o J. R., kildamas laiptais, kažką jam pasakė. Kai jis atsisuko, pamatė prieš akis J. R. ranką, o jo rankose - dujų balionėlį. J. R., nieko nesakęs, iš karto papurškė dujų balionėliu į akis. Jam pradėjo graužti gerklę, nieko nematė, perštėjo akis. Tuo metu girdėjo, kad J. R. kyla laiptais į viršų ir rėkia: „Nedrįsk siundyti ant manęs savo nepilnamečio sūnaus A. K. nusikaltėlis”. Tuo metu, kai J. R. jam papurškė dujų į akis, į laiptinę užėjo kaimynas A. S., kuris palydėjo jį iki namų.

8Iš 2009-10-07 pareiškimo policijos komisariatui (b.l. 5) matyti, kad E. K. pranešė, jog 2009-10-07 apie 12.00 val. jis namo, kuriame gyvena, esančio adresu ( - ), laiptinėje atsitiktinai sutiko kaimyną J. R., gyvenantį bute Nr. ( - ), kuris paklausė: “Ar nori ašarinių dujų?” ir iš karto papurškė dujų į veidą. J. R. užlipo laiptais šaukdamas: “K. nusikaltėlis. Nebandyk prieš mane siundyti savo nepilnamečio sūnaus”. Visa tai matė ir girdėjo kaimynas A. S.. E. K. paaiškino, kad jis minėtame name gyvena apie 4 metus, tačiau su J. R. jokių reikalų nėra turėjęs. Pastarasis jį porą kartų yra užkalbinęs, priekaištaudamas, kad jį kažkas seka. J. R. dujų balionėlį anksčiau yra panaudojęs ir prieš kitus kaimynus.

9Iš Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK tyrėjo R. A. tarnybinio pranešimo (b.l. 11) matyti, kad 2009-11-07, apie 12.00 val. buvo gautas pranešimas, kad namo, esančio adresu ( - ), konflikto metu pranešėjos vyrui kaimynas papurškė ašarinių dujų dujų. Atvykus į įvykio vietą, E. K. paaiškino, kad laiptinėje prie jo priėjęs kaimynas J. R. papurškė jam į veidą ašarinių dujų. E. K., manymu J. R. gali būti psichinis ligonis, kadangi jo elgesys yra nesuprantamas.

10Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės patrulio R. K. tarnybinio pranešimo (b.l. 12) matyti, kad 2009-11-07, apie 12.00 val. buvo gautas pranešimas, kad namo, esančio adresu ( - ), įvyko konfliktas tarp kaimynų. Atvykus į įvykio vietą, laiptinėje jautėsi ašarinių dujų kvapas ir į juos kreipėsi E. K., kuris paaiškino, kad laiptinėje prie jo priėjęs kaimynas J. R. paklausė, ar jis nori dujų ir papurškė jam į veidą ašarinių dujų. E. K. paaiškino, kad kaimynas ir anksčiau jį buvo apšaukęs nusikaltėliu, konfliktuoja su kitais laiptinės gyventojais. Minėtas kaimynas iš buto Nr. ( - ) buto durų policijos pareigūnams neatidarė, tačiau prisistatė J. R., papasakojo, kaip ašarinėmis dujomis papurškė E. K.. Pokalbis buvo įrašytas į mobiliojo ryšio telefoną, o vėliau perkeltas į kompaktinį diską.

11Iš apžiūros protokolo (b.l. 21-25) matyti, kad buvo perklausytas garso įrašas, kuriame užfiksuotas pokalbis tarp J. R. ir policijos pareigūnų, atvykusių pagal gautą pranešimą. Garso įraše užfiksuota, kad asmuo, kalbantis su policijos pareigūnais, prisistatė kaip J. R., gim. ( - ). Jis paaiškino, kad E. K. dalyvauja jo sekime, jį terorizuoja, yra slaptas agentas. Taip pat paaiškino, kad laiptinėje, atsitiktinai sutikęs E. K., jam purkštelėjo ašarinių dujų. Dujas purškė dėl savisaugos, nes niekam nepatinka, kai jį terorizuoja. Į policijos pareigūno klausimą, ar jis purškė dujas, nes buvo iškilęs realus pavojus jo gyvybei ar sveikatai, J. R. atsakė, kad terorizavimas yra nebūtinai grėsmė gyvybei ir sveikatai.

12Iš Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK NTS tyrėjos L. L. tarnybinio pranešimo (b.l. 105) matyti, kad 2009-11-02 buvo nuvykta adresu ( - ) bei bendrauta su keliais namo gyventojais, kurie paaiškino, kad J. R. ne kartą yra juos apšaukęs agentais, kaltina kaimynus, kad jie jį seka.

13Iš daiktų pateikimo protokolo (b.l. 27) matyti, kad M. S. pateikė kompaktinį diską su vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuotas J. R.. Vaizdo įrašai buvo apžiūrėti apžiūros protokolu (b.l. 28-29).

14Iš surinktų įrodymų visumos matyti, kad J. R. veiksmai atitinka baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

15Iš 2010-03-02 – 2010-03-03 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 75U-II-12 (b.l. 187-191), kurio išvadas patvirtino ekspertė J. D. teismo posėdžio metu, matyti, kad J. R. visuomenei pavojingos veikos padarymo metu sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu - kliedesiniu sutrikimu, negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Šiuo metu J. R. serga lėtiniu psichikos sutrikimu - kliedesiniu sutrikimu, negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. J. R. rekomenduojamas stacionarus stebėjimas sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje - VšĮ Respublikinėje Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. Su J. R. dėl jo psichikos būsenos negalima atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmų, jis negali dalyvauti teismo posėdžiuose.

16Baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga ir ekspertizės aktas patvirtina, kad baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką J. R. padarė nepakaltinamumo būsenoje, kadangi veikos padarymo metu jis dėl lėtinio psichikos sutrikimo – kliedesinio sutrikimo negalėjo suprasti baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos pavojingumo ir valdyti savo veiksmų (LR BK 17 str.), todėl J. R. negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

17Pripažinus, kad J. R. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką padarė nepakaltinamumo būsenoje ir vadovaujantis ekspertizės akto išvadomis, J. R. taikytina priverčiamoji medicinos priemonė. Atsižvelgdamas į ekspertų komisijos išvadas ir byloje surinktus įrodymus apie J. R. socialinį pavojingumą (jis serga lėtiniu psichikos sutrikimu – kliedesiniu sutrikimu, dėl kurio negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, yra psichozinėje būsenoje, nėra kritiškas, jo elgesys neprognozuojamas, agresyvus, impulsyvus), padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, teismas laiko, kad J. R. skirtina priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (LR BK 98 str. 1 d. 3 p., LR BPK 403 str. 1 d. 1 p.).

18Daiktiniai įrodymai: kompaktinis diskas su garso įrašu ir kompaktinis diskas su vaizdo įrašu, saugomi baudžiamosios bylos medžiagoje (b.l. 26, 30), nutarčiai įsiteisėjus, paliktini saugoti bylos medžiagoje.

19Vadovaudamasis LR BK 98 str., LR BPK 403 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

21J. R. taikyti priverčiamąją medicinos priemonę - stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, t.y. VšĮ Respublikinėje Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.

22Daiktinius įrodymus: kompaktinį diską su garso įrašu ir kompaktinį diskas su vaizdo įrašu, saugomus baudžiamosios bylos medžiagoje (b.l. 26, 30), nutarčiai įsiteisėjus, palikti saugoti bylos medžiagoje.

23Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. J. R. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo... 4. jis 2009-10-07 apie 12 val. viešoje vietoje – namo, esančio adresu 5. Šiais veiksmais J. R. įvykdė baudžiamojo įstatymo... 6. Tai, kad J. R. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą... 7. Nukentėjusysis E. K. parodė, kad 2009-10-07 apie 12.00... 8. Iš 2009-10-07 pareiškimo policijos komisariatui (b.l. 5) matyti, kad 9. Iš Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK tyrėjo R. A.... 10. Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės patrulio R.... 11. Iš apžiūros protokolo (b.l. 21-25) matyti, kad buvo perklausytas garso... 12. Iš Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK NTS tyrėjos 13. Iš daiktų pateikimo protokolo (b.l. 27) matyti, kad M. S.... 14. Iš surinktų įrodymų visumos matyti, kad J. R. veiksmai... 15. Iš 2010-03-02 – 2010-03-03 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie... 16. Baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga ir ekspertizės aktas patvirtina, kad... 17. Pripažinus, kad J. R. baudžiamojo įstatymo uždraustą... 18. Daiktiniai įrodymai: kompaktinis diskas su garso įrašu ir kompaktinis diskas... 19. Vadovaudamasis LR BK 98 str., LR BPK 403 str. 1 d. 1 p., teismas... 21. J. R. taikyti priverčiamąją medicinos priemonę -... 22. Daiktinius įrodymus: kompaktinį diską su garso įrašu ir kompaktinį diskas... 23. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka...